Assistance dla nieruchomości

Dlaczego warto?

  • Zaopiekujemy się Twoim mieniem w miejscu zamieszkania
  • Zapewnimy kompleksowe wsparcie w przypadku wystąpienia np. awarii lub pożaru
  • Wysoki standard ochrony gwarantowany przez ERGO Hestię

Opis ubezpieczenia

Assistance dla nieruchomości zapewnia pomoc Ubezpieczonemu w sytuacji wystąpienia szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody w mieniu w miejscu zamieszkania ubezpieczonego w kraju zamieszkania. Zapewniamy usługi takie jak: dozór, transport lub składowanie mienia, tak aby mienie ubezpieczonego nie uległo większym szkodom. Dodatkowo w razie potrzeby zorganizujemy i pokryjemy koszty np. hydraulika czy elektryka.

 

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Zdarzenia losowe
  • Powódź
  • Awaria

Korzyści

Opieka nad mieniem pozostawionym w miejscu zamieszkania

Kompleksowe wsparcie w przypadku wystąpienia np. awarii lub pożaru

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietu

Suma ubezpieczenia 2 000 zł

Pytania i odpowiedzi

W przypadku wykupienia ubezpieczenia Assistance dla nieruchomości, zorganizujemy dozór Twojego mienia oraz zabezpieczymy przed powstaniem kolejnych szkód.

W ramach ubezpieczenia Assistance dla nieruchomości zorganizujemy i pokryjemy koszty niezbędnego transportu Twojego mienia we wskazane przez Ciebie miejsce.

ERGO Hestia zorganizuje i pokryje koszty pomocy specjalisty, który naprawi usterkę, tak aby szkoda się nie powiększała.

OWU