OC w życiu prywatnym

Dlaczego warto?

  • Wypłacamy świadczenia m.in. za szkody spowodowane przez niepełnoletnie dzieci lub zwierzęta
  • Odpowiadamy za szkody osobowe oraz w mieniu
  • Ubezpieczenie dostępne w każdym z trzech pakietów

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym zapewnia wypłatę odszkodowania za szkody osobowe oraz w mieniu wyrządzone osobom trzecim w podróży zagranicznej.

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Uszkodzenie cudzego mienia
  • Pogryzienie osoby trzeciej przez naszego psa
  • Zalanie wynajmowanego apartamentu
  • Wypadek spowodowany przez Ciebie na stoku

Korzyści

Skutki finansowe spowodowanych przez Ciebie szkód pokrywa ERGO Hestia

Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 500 000 zł

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietów

Wariant ubezpieczenia I II III
Suma ubezpieczenia 200 000 zł 300 000 zł 500 000 zł

Pytania i odpowiedzi

Tak, odpowiadamy za szkody w mieniu spowodowane przez Ciebie, a także przez dzieci oraz zwierzęta, które są pod Twoją opieką.

Tak, ubezpieczenie OC pokrywa koszty uszkodzonego przez Ciebie mienia, należącego do osób trzecich.

ERGO Hestia pokryje roszczenia osób trzecich będące skutkiem szkody, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w trakcie podróży. Pokryjemy wszelkie koszty, które byłbyś zobowiązany ponieść w związku z wypadkiem
(np. koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego, zakupu odpowiednich protez, lekarstw etc.)

ERGO Hestia odpowiada za szkody spowodowane przez zwierzęta będące pod Twoją opieką. Pokryjemy wszelkie roszczenia, które będziesz zobowiązany opłacić na skutek pogryzienia przez Twojego psa.

OWU