Ubezpieczenie Bagażu

Dlaczego warto?

  • Wypłacimy odszkodowanie jeśli Twój bagaż zostanie np. skradziony lub zrabowany
  • Ochroną objęte jest również zagubienie lub uszkodzenie bagażu przez przewoźnika
  • Ubezpieczenie dostępne w każdym z trzech pakietów

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie bagażu chroni Twoje rzeczy osobiste zabrane w podróż zagraniczną. Bagaż chronimy zarówno od kradzieży jak i rabunku. Ponadto ochroną objęte jest uszkodzenie lub utrata np. na skutek zdarzenia losowego.

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Uszkodzenie bagażu przez linie lotnicze
  • Opóźnienie dostarczenia bagażu przez przewoźnika
  • Kradzież bagażu z przechowalni lub pokoju hotelowego
  • Zagubienie bagażu powierzonego przewoźnikowi

Korzyści

Pomoc w przypadku utraty dokumentów lub środków płatniczych

Zwrot kosztów artykułów pierwszej potrzeby

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietu

Suma ubezpieczenia 5 000 zł

Pytania i odpowiedzi

Tak, pod warunkiem zgłoszenia kradzieży jednostce policji w kraju, w którym doszło do zdarzenia.

Jeżeli dojdzie do udokumentowanej zwłoki w dostarczeniu bagażu do miejsca pobytu Ubezpieczonego, przekraczającej 5 godzin (wynikającej z winy licencjonowanego przewoźnika), pokryjemy koszty artykułów pierwszej potrzeby
niezbędnych w podróży.

ERGO Hestia nie wypłaci odszkodowania za szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu. Takie roszczenie powinno być skierowane do przewoźnika, który spowodował uszkodzenie (np. linie lotnicze).

OWU