Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego

Dlaczego warto?

  • Wypłacimy odszkodowanie jeśli Twój sprzęt sportowy zostanie np. skradziony lub zrabowany
  • Ochroną objęte jest również zagubienie lub uszkodzenie sprzętu sportowego przez przewoźnika
  • Ubezpieczenie dostępne w każdym z trzech pakietów

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego  chroni Twoje rzeczy osobiste zabrane w podróż zagraniczną. Bagaż chronimy zarówno od kradzieży jak i rabunku. Ponadto ochroną objęte jest uszkodzenie lub utrata np. na skutek zdarzenia losowego.

Chronimy od zdarzeń takich jak:

  • Uszkodzenie sprzętu sportowego przez linie lotnicze
  • Opóźnienie dostarczenia sprzętu sportowego przez przewoźnika
  • Kradzież sprzętu sportowego z przechowalni lub pokoju hotelowego
  • Zagubienie sprzętu sportowego powierzonego przewoźnikowi

Korzyści

Zwrot kosztów wynajmu sprzętu

Ochrona sprzętu przed kradzieżą

Wysoki poziom likwidacji szkód gwarantowany przez ERGO Hestię

Zakres pakietu

Suma ubezpieczenia 5 000 zł

Pytania i odpowiedzi

ERGO Hestia pokryje koszty wypożyczenia sprzętu sportowego – do 500 zł. Ponadto wypłacimy odszkodowanie za utracony sprzęt – do wysokości sumy ubezpieczenia.

ERGO Hestia nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu powodujące wyłącznie utratę walorów estetycznych, które nie powodują braku możliwości dalszego użytkowania sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

OWU